Τετάρτη, Φεβρουαρίου 1

SKG › ATH

Επιστροφή από 3ήμερη διακοπή.

Δεν πρόλαβα να δω όσους ήθελα.
Τελείωσα τις δουλειές μου.
Ηπια πολύ.
Αλλά πρόλαβα το λεωφορείο.
Ορισμένα πράγματα θα μου λείψουν.
Αλλα, πάλι, καθόλου.


Καλημέρα :)