Τρίτη, Ιανουαρίου 3

Designicide

Ο Alastair Fuad-Luke δημοσίευσε μια ενδιαφέρουσα έκθεση με τίτλο "Re-designing Design for Reflective Consumption" και θέμα την ανησυχία των designers για την σημασία της δουλειάς τους.
I coined the phrase 'Designicide' to describe the current design paradigm that creates 'junkjects'. This paradigm fills the banality of Rem Koolhaas' 'junkspace' with increasingly trivial, ephemeral content...When the phrase 'designer diplomacy' becomes media-speak for politicians doing nothing, it is clear the word 'designer' needs reclaiming.
Η έκθεση δημοσιεύτηκε στο site Platform21, που είναι το online τμήμα του Dutch Design Foundation το και στόχο έχει... "to create dynamic spaces for a variety of projects and activities that question and give insight into how the world is shaped around us".

Δεν υπάρχουν σχόλια: