Τετάρτη, Δεκεμβρίου 8

Morrison

The time to hesitate is through 

No time to wallow in the mire
Try now we can only lose
And our love become a funeral pyre
Light My Fire - The Doors

Γιατί όλοι μας αγαπήσαμε (τουλάχιστον) ένα τραγούδι του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: