Τετάρτη, Δεκεμβρίου 7

Κοστολόγηση design

Πως υπολογίζεις την χρηματική αξία του design;
How do you calculate the monetary value of your design?

Σύμφωνα με την icograda...

Εχω μια μεταβαλόμενη κλίματα ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του πελάτη.
I have a sliding scale depending on the size and type of client.
||||||||||||||||||||| 51%

Εχω μια σταθερή τιμή βασισμένη στα κόστη και στα γενικά μου έξοδα.
I have a fixed rate based on my costs and overhead.
|||||||||| 25%

Κοστολογώ το κάθε project ανάλογα με τα λεφτά που μπορεί να διαθέσει ο πελάτης.
I have a project rate based on what I think the client can afford.
||||||||||| 27%


To σύνολο είναι διάφορο του 100% λόγω στρογγυλοποιήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: