Παρασκευή, Δεκεμβρίου 2

projecr m_ky♥to

Broadcast your opinion!!! Please circulate!

mkyoto2

Το Συνέδριο Ηνωμένων Εθνών (United Nations' Conference) για τις κλιματολογικές αλλάγες, φιλοξενείται στο Μόντρεαλ και το site PROJECT mky♥to ανέλαβε να συγκεντρώσει και να ενώσει τις απόψεις όλων μας.


Kyoto Protocol inspiration source
Tectonic movement artistic manifesto
artworks | messages | opinions mosaic of concerns
Panoscope 360° immersive environment device

10,000 dignitaries are listening!

Δεν υπάρχουν σχόλια: