Σάββατο, Δεκεμβρίου 3

Powerhouse Museum's Electronic Swatchbook

electronic_swatchbook

Πέρνα μια βόλτα από το Electronic Swatchbook, για έν ενδιαφέρον κολάζ κλασικών και νέων μέσων. Πραγματική πηγή έμπνευσης για τους designers κάθε γενιάς.

Swatches or small samples of fabric have been collected and compiled in the form of swatchbooks for at least 300 years. The Powerhouse Museum has several volumes containing thousands of bright, unfaded samples of fashionable fabric designs, braids and laces ranging from the 1830s to the 1990s. This site contains samples from the 1890s through to the 1920s.

Μέσω core77

Δεν υπάρχουν σχόλια: