Τρίτη, Ιουλίου 5Στο Designers Toolbox μπορείς να βρεις screenshots από τα λειτουργικά περιβάλλοντα WinXP, MAC OS X και OS 9. Πολύ χρήσιμο για όσους για όσους σχεδιάζουν εφαρμογές για διαφορετική πλατφόρμα από αυτή που δουλεύουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: