Τετάρτη, Ιουλίου 13

New kid on the blog (χωρίς αρίθμηση)

The Lexus and the Olive Tree
The widening differences between the industrialized and fundamentalist worldviews.

Δεν υπάρχουν σχόλια: