Τετάρτη, Οκτωβρίου 12

Εμπειρία χρηστών στην κοινωνική αλληλεπίδραση

Από το site του Πανεπιστημίου Τέχνης και Design του Ελσίνκι, μπορείς να κατεβάσεις την διατριβή της Katja Battarbee με θέμα "User Experiences in Social Interaction".

battarbee

«Ο όρος "User experience" γίνεται δημοφιλής τον τελευταίο καιρό στον τομέα του user centred (χρήστο-κεντρικού;) design. Προσφέρει μια πλήρη προσέγγιση στην κατανόηση της σχέσης χρήστη-προϊόντος, και στην εμπειρία που προκύπτει από αυτή την αλληλεπίδραση.
Παρόλα αυτά, μια ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας πάνω στο "user experience" φανερώνει ότι ο όρος στερείται ενός κοινού ορισμού. Αντίθετα, συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα ευρύτερο περιβάλλον/κατάσταση για το design που σχετίζεται με τις ανάγκες, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και -φυσικά- τις εμπειρίες των χρηστών αλλά και στα προϊόντα που συμβάλλουν στα προηγούμενα.»

links
- η διατριβή 'Co-Experience' σε .pdf

Πολύ ενδιαφέρον!

Δεν υπάρχουν σχόλια: