Δευτέρα, Απριλίου 25

I'd be very careful...

Νομίζω πως γέμισε ο κόσμος γύρω μου από αυτό το ηλίθιο σχεδιάγραμμα κινήσεων του Βαβύλη. Ενα έχω να σας πω:

I'd be very careful who I talked to about this paper. It sounds like some dangerous psychotic killer wrote this, and this buttoned down schizo could probably snap at any moment and stalk from office to office with an Armalite AR-180 carbine gas-operated semiautomatic.