Πέμπτη, Απριλίου 14

U know who


Όλοι οι άνθρωποι έχουνε το δικαίωμα να είναι ηλίθιοι.
Απλά μερικοί κάνουνε
κατάχρηση του δικαιώματος.