Τετάρτη, Απριλίου 20

Know fear

Αφιερωμένο στον φίλο patient.
Agoraphobia: Fear of open spaces or of being in crowded, public places like markets. Fear of leaving a safe place.

Υπάρχουν και χειρότερα ;-)
Alektorophobia: Fear of chickens
Bibliophobia: Fear of books
Decidophobia: Fear of making decisions
Novercaphobia: Fear of your step