Τετάρτη, Απριλίου 27

Searchscapes


is an attempt to create a tridimensional map of Manhattan,
using existing data from the web.
The objective is to compare the city's "physical spaces"
and "information spaces" (search results).
This is an attempt to materialize information: to give it
dimension and physicality.


Θα μπορούσε να λέγεται και Διαδικτυακή Αρχιτεκτονική. Ή κάτι τέτοιο. Το Searchscapes είναι ένας 3διάστατος χάρτης του Manhattan φτιαγμένος από υπάρχουσες πληροφορίες στο internet. Γεγονότα, μνήμες, εμπειρίες, ιστορίες και ειδήσεις φτιάχνουν μια διαφορετική 3διάστατη μορφή μιας πόλης.

Θυμίζει λίγο Hackers ε;