Δευτέρα, Μαΐου 30

Ηλεκτρονικός σιωπητής (;)

Ο Herman Miller και η Applied Minds κάνουν μαγικά. Ρίξε μαι ματιά στο άρθρο των NYTimes (free registration).

No Privacy in Your Cubicle? Try an Electronic Silencer
By JOHN MARKOFF

Two people in an office here were having a t?te-?-t?te, but it was impossible for a listener standing nearby to understand what they were saying. The conversation sounded like a waterfall of voices, both tantalizingly familiar and yet incomprehensible....