Τρίτη, Μαΐου 31

Το design οφείλει να ακολουθεί την λειτουργικότητα. Παντού!

black_wideshot

"Hand sculpted from Rainbow Obsidian (natural volcanic glass), this truly individual product exudes an unusual beauty. Based on the smooth contours and design of our titanium product, the obsidian also has a specially designed end to hit all the right spots."

Αυτό το τελευταίο τα αποκαλύπτει όλα έτσι; Ρε τι πάθαμε πρωι πρωί.