Παρασκευή, Μαΐου 13

New kids on the blog [24]

Lemon Without Dreams
Thoughts, thoughts and more thoughts. Until the damn thing burns out and we can all rest in peace...

strange boat
Το blog αυτό προσπαθεί να παγιώσει μια ουσιαστική επικοινωνία ανάμεσα στον γράφοντα και την ψυχή του.Ταυτόχρονα φιλοδοξεί να κάνει τους άλλους να νιώσουν καλύτερα.

and not so new...
Διαταραχές
presently here... as present as i have ever been, as absent as i have always been...

vangelakas
by Vangelis Eliades

mindstripper
by mindstripper

Δεν υπάρχουν σχόλια: