Σάββατο, Μαΐου 14

New kids on the blog [25]

Athena
Nec spe, nec metu

The Cunning Linguist
Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων....

Δεν υπάρχουν σχόλια: