Τρίτη, Μαΐου 31

Interaction Design EncyclopediaΜια καινούργια online εγκυκλοπαίδεια (wiki) για το interaction design του διαδικτύου. Περίπου 5000 συντάκτες περιγράφουν όρους και έννοιες όπως Interaction Design, Human-Computer Interaction (HCI), Design, Human Factors, Usability, Information Architecture, και άλλα σχετικά θέματα. Φυσικά μπορείτε να συμμετέχεις κι εσύ. Το site ακόμη προσφέρει ημερολόγιο και image gallery.

"By using the Creative Commons Copyright Licence, the Encyclopedia is in effect the property of the Interaction Design community, not of this specific website. (?) This website was made because there are very few high-quality online resources providing introductory materials to the disciplines mentioned above. Few resources go beyond very practical observations, for example within web usability, and none introduce the underlying terms and research in a systematic fashion."