Πέμπτη, Ιουνίου 16

Ο άνθρωπος πίσω από το επάγγελμα

manmakesjob

Does the man make the job or does the job makes the man?

Την απάντηση σ'αυτό το ερώτημα αναζητά αυτό το άρθρο του Creative Behavior.
"I had a long discussion with my boss once on how Corporate ‘buy’ people. Once you are in management position, your perspective changes. And your change of perspective affects your behavior."

Δεν υπάρχουν σχόλια: