Παρασκευή, Ιουνίου 24

Tim Gough

first

Graphic design | Illustration | Screenprinting

Πολύ καλό portfolio ενός freelancer με απίστευτο βιογραφικό.
I have worked as an sandwich artist, a high school janitor, an under paid graphic designer, an over paid dish washer, a baker, disgruntled art supply slinger. I have sliced your half pound of American cheese, not too thick but, not so thin that it sticks together. I have made drunk people funnel cake on New Years Eve. I have also served 100$ plates of food. Spent time as, a bus boy, paper boy, stock boy. Please don't ever make go back, drop me a line, hire me.

Δεν υπάρχουν σχόλια: