Παρασκευή, Ιουνίου 17

Φαινόμενο

jaymontgomery

Jay Montgomery is an illustrator like no one else I have seen. The realism is so striking - you might even think it to be a retouched photograph.

από το netdiver

Δεν υπάρχουν σχόλια: