Τρίτη, Μαΐου 3

Fisheye projectThe Lomographic Society International
and the
Lomographic Embassy Amsterdam
cordially invite you to the launch party
of the Amsterdam Fisheye Project
on Friday, May 6, 2005, 5 to 8 pm
at 451°F, Leidsestraat 19, 1017 NT Amsterdam


Να μπορούσαμε να πάμε....

Δεν υπάρχουν σχόλια: